^ Skrij vrstico
obdobje zajema: 14 Nov 08 - 25 Feb 18   |  Seznam zajemov »
«FEB AUG AUG »
Previous capture 25 Next capture
«2014 2015 2017 »
sparklines
slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > AKTUALNO > RazpisiZadnje novice slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Razpisi
                    
       Zaključeni razpisi 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

Št.: 430-085/2015
Datum 6.5.2015

slika Razpisna dokumentacija
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO USPOSOBLJENIH KANDIDATOV ZA MASOVNO RAZKISLINJENJE KNJIG

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 07. 2015 ob 12.00 uri,
v prostorih naročnika na Turjaški 1 v Ljubljani, soba 102.

   

   zaključen

            

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do vključno 15.07.2015 do 12. ure.

        
  
  

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-072/2015
Datum 9.4.2015

slika Razpisna dokumentacija

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME

   zaključen

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
23.4.2015

do 12:00 ure.

 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-052/2015
Datum 20.2.2015

slika Razpisna dokumentacija
slika Ovojnica

slika Dopolnitev razpisne dokumentacije
slika Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma

  zaključen

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
18.3.2015

do 11:00 ure.

 
    

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-180/2014
Datum 1.12.2014

slika Razpisna dokumentacija
slika Vzorec pogodbe

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAJEM DOSTOPA DO PSIHOLOŠKIH ZBIRK ZALOŽBE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ZA LETO 2015

  zaključen

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
8.12.2014

do 12:00 ure.

 
     

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

Št.: 430-108/2014
Datum 20.6.2014

slika Razpisna dokumentacija
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

MASOVNO RAZKISLINJENJE KNJIG MASS DEACIDIFICATION

Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 07. 2014 ob 12.00 uri,
v prostorih naročnika na Turjaški 1 v Ljubljani, soba 102.

   

zaključen

            

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do vključno 15.07.2014do 12:00 ure.

        
 

         Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-106/2014
Datum 9.6.2014

slika Razpisna dokumentacija
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO USPOSOBLJENIH KANDIDATOV ZA DIGITALIZACIJO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
    
Javno odpiranje prijav
bo 3. 7. 2014 ob 13. uri,
Turjaška 1, Ljubljana, soba 102.

 zaključen

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
03.07.2014

do 12:00 ure.

 
 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-078/2014
Datum 13.5.2014

slika Razpisna dokumentacija
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
26.5.2014

do 12:00 ure.

 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-60/2014
Datum 31.3.2014

slika Razpisna dokumentacija
slika Popravek prijavnega obrazca

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO USPOSOBLJENIH KANDIDATOV ZA DOBAVO RAČUNALNIŠKE OPREME

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
7.5.2014

do 23:59 ure.

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-205-2013
Datum 11.12.2013

slikaPovabilo in razpisna dokumentacija
slikaDopolnitev razpisne dokumentacije

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA NAJEM TISKALNIKOV IN NJIHOVE UPORABE

zaključeno


Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
15.1.2014

do 23:59 ure
in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb: 16.01.2014 ob 12h

 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-185/2013
Datum 15.11.2013

slikaPovabilo in razpisna dokumentacija
slikaObrazec - Popis del in materiala

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO SISTEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

zaključeno


Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
17.12.2013

in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb: 18.12.2013 ob 12h

 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-197-2013
Datum 29.11.2013

slikaPovabilo
slikaObrazec - Pogodba

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA NAJEM DOSTOPA DO PSIHOLOŠKIH ZBIRK ZALOŽBE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ZA LETO 2014

zaključeno


Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
11.12.2013

do 12:00 ure
in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb: 11.12.2013 ob 12h


 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-152/2013
Datum 17.9.2013

slikaPovabilo k oddaji ponudbe
slikaGrafi (1,2,3)
slikaSprememba razpisne dok.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO IN MONTAŽO HLADILNEGA AGREGATA

zaključeno


Razpis je podaljšan:

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
8. 10. 2013
.

Javno odpiranje ponudb:
9. 10. 2013 ob 12. uri.

Ogled lokacije bo
2. 10. 2013 ob 10. uri.

 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 352-8/2013
Datum 27.8.2013

slikaPdf datoteka
slikaWord datoteka

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za izvajanje gostinske dejavnosti

OBVESTILO PONUDNIKOM
V razpisni dokumentaciji se pojavita dva naziva poslovnega prostora: okrepčevalnica in kavarna. Namembnost prostora, ki je predmet razpisa, je dejavnost okrepčevalnice, ki pa nosi naziv »Kavarna NUK«. Ime se je z leti uveljavilo in ga ne nameravamo spreminjati. Dejavnost in prostor ustrezata 50. členuPravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti .

 

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
24. 9. 2013

do 13h

in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb: 25.9.2013 ob 13h


 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-140/2013
Datum 7.8.2013

slikaPovabilo k oddaji ponudbe

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA MASOVNO RAZKISLINJENJE KNJIG

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
16. 9. 2013

in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb: 17.9.2013 ob 12h


 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-126/2013
Datum 8.7.2013

slikaPovabilo
slika
Grafi (1,2,3,4,5,6)
slikaSprememba r. dokument.
slikaPovabilo
slikaObrazec17

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO IN MONTAŽO HLADILNEGA AGREGATA

 
OBVESTILO PONUDNIKOM
Naročnik obvešča ponudnike, da bo preverjal referenco, ki potrjuje uspešno izvedbo z dostopom na WEB strežnik referenčne naprave preko svetovnega spleta. V ta namen bo moral ponudnik naročniku pokazati dostop do nadzora oziroma upravljanja referenčne naprave preko svetovnega spleta z računalnikom iz lokacije NUK, Turjaška 1. Naročnik bo reference preveril na odpiranju ponudb.

zaključeno

Razpis je podaljšan:Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
20. 8. 2013

do 24h
in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb: 21.8.2013 ob 12h

 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-107/2013
Datum 31.5.2013

slikaPovabilo
slika
Razpisna dokumentacija
slika
Tlorisi
slikaSpremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA DOBAVO IN MONTAŽO TERMOSTATSKIH VENTILOV

 

zaključeno

Razpis je podaljšan: upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
20. 6. 2013

do 12h
in bodo pravilno označene

   

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-111/2013
Datum 31.5.2013

slikaPovabilo
slika
Povabilo
slikaPOPRAVEK obr. 1 "Ponudba"

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
10. 6. 2013

do 12h
in bodo pravilno označene

 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-06/2013
Datum 25.3.2013

slikaRazpisna dokumentacija
slikaPovabilo
slika
Razpisna dokumentacija
slika(Sprememba razpisne dokumentacije)

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

JAVNI RAZPIS ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME

 

zaključeno

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
18. 4. 2013

do 12h
in bodo pravilno označene

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-142/2012
Datum 4.12.2012

slikaRazpisna dokumentacija
slikaPovabilo
slikaPredračun

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA
ZA LETO 2013

 

zaključeno
 

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
20. 12. 2012

do 12h
in bodo pravilno označene

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-110/2012
Datum 25.7.2012

slikaRazpisna dokumentacija
slikaPovabilo
slikaPriloga
slikaOkvirni sporazum
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

ZA IZBIRO USPOSOBLJENIH KANDIDATOV ZA DIGITALIZACIJO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN IZDELAVO MIKROFILMSKIH POSNETKOV

(1. FAZA)

zaključeno
 

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
31. 8. 2012

in bodo pravilno označene

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-002/2012
Datum 4.4.2012

slikaRazpisna dokumentacija
slikaRazpisna dokumentacija
slikaPriloga
slikaOkvirni sporazum
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

ZA IZBIRO KANDIDATA ZA DIGITALIZACIJO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

(1. FAZA)

zaključeno
 

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno
25. 5. 2012

in bodo pravilno označene

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-132/2011
Datum 14.11.2011

slikaRazpisna dokumentacija
slikaPovabilo k oddaji ponudbe
slikaPredračun
slikaNavodilo za izdelavo ponudbe
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA

ZA LETO 2012


 

zaključeno
 

2. 12. 2011
do 12:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-058/2011
Datum 10.6.2011

slika (Povabilo, razpisna dok.)
slika
(Povabilo k oddaji)
slika(Ponudba, predračun)
slika(Razpisna dokumentacija)
slika(Pogodba, vzorec)
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

izdelava mikrofilmskih posnetkov časnikov in časopisov iz izvirnikov publikacij
 

zaključeno
 

24. 6. 2011
do 12:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-006/2011
Datum 28.1.2011

slika (Povabilo k oddaji)
slika(Povabilo k oddaji)
slika (Razpisna dokumentacija)
slika (Razpisna dokumentacija)
slika (SPREMEMBA Razpisne
      dokumentacije)
slika (obrazec - cenik dodatnega
      čiščenja)

 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 za čiščenje poslovnih prostorov
in opreme
 

zaključeno
 

10. 3. 2011
do 12:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-1/2011
Datum 14.2.2011

slika (Povabilo k oddaji)
slika(Povabilo k oddaji)
slika(Okvirni sporazum)

 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 za tiskarske storitve
 

zaključeno
 

25. 2. 2011
do 12:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-1/10
Datum 26.11.2010

slika (Povabilo k oddaji)
slika(Povabilo k oddaji)
slika(Okvirni sporazum)
slika (Popravek razpisne dokumentacije)
slika (Podaljsanje roka)
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 za tiskarske storitve za leto 2011
 

zaključeno
 

24. 1. 2011
do 12:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-205/10
Datum 26.11.2010

slika (Povabilo k oddaji)
slika(Razpisna dokumen.)
slika(Povabilo)
slika(Predračun)
 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 JAVNO NAROČILO

 za dobavo pisarniškega materiala
 za leto 2011
 

zaključeno
 

15. 12. 2010
do 24:00
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-016/10
Datum 22.2.2010

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


JAVNI RAZPIS

za izdelavo dokumentacije za realizacijo projekta "VZPOSTAVITVE NACIONALNEGA AGREGATORJA
E-VSEBIN S PODROČJA KULTURE"
 

zaključeno
 

5. 4. 2010
do 24:00
 
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 430-151/2009
Datum: 26. 10.2009

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS

za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo računalniške strojne opreme
 

zaključeno
 

20. 11 2009
do 24h
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka


Št.: 11-jn-6/08

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za izbiro usposobljenih kandidatov za digitalizacijo tekstovnega knjižničnega gradiva

zaključeno

14. marec 2008
do 24. ure


Št.: 11-jn-6/08

slika(Pdf datoteka)
slika (Word datoteka)

PRILOGA
tehnična dokumentacija

Št.: 11-jn-6/08

slika (Pdf datoteka)
slika (Word datoteka)

PRILOGA
okvirni sporazum
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

Št.: 11-jn-275/06

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za izbiro usposobljenih kandidatov za digitalizacijo knjižničnega gradiva

zaključeno

27. november 2006
do 12h

Št.: 11-jn-275/06

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

PRILOGA
Predlog za oblikovanje zbirke
digitaliziranega gradiva
(tehnična dokumentacija)

zaključeno

27. november 2006
do 12h


POJASNILO K RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Naročnik daje v zvezi s pogojem pod točko II/7 (reference) naslednje pojasnilo:
Kot ustrezne reference se štejejo storitve digitalizacije kakršnegakoli pisnega oz. tekstovnega, dokumentarnega ali arhivskega gradiva in ne samo knjižničnega gradiva.

zaključeno

27. november 2006
do 12h


SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Rok za oddajo prijav se podaljša do vključno 27. 11. 2006 do 12. ure.

zaključeno

27. november 2006
do 12h

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

11-JN-111/06

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za dobavo računalniške
strojne opreme

spremembe razpisne dokumentacije
vprašanja in odgovori
 

zaključeno

31. maj 2006
do 24h

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

11-JN-71/05

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

Izbira izvajalcev tiskarskih storitev

zaključeno

20. junij 2005

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

11-JN- 20-44/03-BA-as

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

Dobava pisarniškega materiala

zaključeno

20. januar 2004

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

11-JN-61-2/03-BA-as

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

Razpisna dokumentacijajavnega razpisa za zbiranje ponudb za sodelovanje pri razvoju skupnega projekta:
"IZDELAVA IN TRŽENJE PODATKOVNE BAZE SERIJSKIH PUBLIKACIJ V DIGITALNI OBLIKI"

zaključeno

12. maj 2003

Oznaka

Naziv

Status

Datum
zaključka

11-JN-26-5/03-BA-as

slika (Pdf datoteka)
slika(Word datoteka)

Razpisna dokumentacija javnega razpisa
za oddajo poslovnih prostorovza izvajanje gostinske dejavnosti

zaključeno

28. februar 2003

Oznaka

Naziv

11-JN-13-87/02-BA-bk

slika (Pdf datoteka)

Popravek razpisne dokumentacije

Oznaka

Naziv

Status

Rok za oddajo ponudb

11-JN-13-85/02

slika(Pdf datoteka)
slika (Excel datoteka)

Dobava pisarniškega materiala

zaključeno

22. januar 2003

   

Oznaka

Naziv

Status

Datum zaključka

11-JN-45-5/02-BA-as

slika (Word datoteka)
slika (Pdf datoteka)

Izdelava računalniške programske opreme za za predstavitev portretov znanih Slovencev na internetu

zaključeno

30. april 2002
 

Oznaka

Naziv

Status

Datum zaključka

11-JN-6-29/02-BA-as

slika (Word datoteka)
slika (Pdf datoteka)

Izdelava računalniške programske opreme za poizvedovanje po Slovenski bibliografiji (CD-ROM in Internet)  

zaključeno

2. april 2002


slika